انجمن های علمی دانشجویی

انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران از فروردین ماه سال 1396 طبق آیین نامه وزارت علوم از معاونت پژوهشی به معاونت دانشجویی- فرهنگی انتقال یافته است.

اهداف تشکیل و فعالیت انجمنهای علمی دانشجویی عبارتند از:

1ـ ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفایی استعدادها،برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان، دانش آموختگان و بهره مندی از توانمندی ایشان در تقویت و تحقق فضای علمی دانشگاه

2ـ افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای علمی جمعی و نهادینه ساختن این فعالیتها

3ـ حمایت از فعالیتهای علمی دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش

4ـ تقویت و تحکیم پیوندهای نظام آموزش عالی با بخشهای مختلف جامعه

5ـ تعمیق دانش و بینش علمی دانشجویان با بهره گیری از توان علمی اعضای هیات علمی

برخی از فعالیت های علمی انجمن های علمی دانشجویی شامل موارد زیر است:

 

1- فعالیت آموزشی (کارگاه ها، کلاس ها و دوره های آموزشی علمی و تخصصی)

2- رویداد علمی (مسابقه، جشنواره، کنفرانس، نشست، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت، گردهمایی علمی و تخصصی)

3- تولید و نشر محتوای علمی (نشریه، کتاب، صفحات مجازی، نرم افزار، فیلم، مولتی مدیا، تابلو یا برد، مدیای علمی و تخصصی)

4- فعالیت پژوهشی (تحقیق، مطالعه و پژوهش)

5- کارآفرینی (ترویج و حمایت از کارآفرینی)

6- خلاقیت علمی (اختراع، ابتکار، نوآوری، نوآفرینی)

7- گفت وگوی علمی و تخصصی(هم اندیشی، مباحثه، گفت وگو، کرسی آزاداندیشی، مناظره، بحث و تبادل نظر، سخنرانی، میزگرد، نقد و نظر، حلقه فکری)

8- ارتباطات و همکاری های علمی (جلسه، بازدید و همکاری مشترک با مراکز و مجموعه های علمی، خدماتی، حرفه ای یا تخصصی ملی یا بین المللی و ارتباط با دانش آموختگان)