آشنایی با انجمن های علمی دانشجویی

به منظورحمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاههای کشور،تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فرام آوردن زمینه های مناسب برای فعالیتهای جمعی علمی،همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه به فعالیت می پردازند. انجمنهای علمی دانشجویی متشکل از دانشجویان علاقه مند به مشارکت در فعالیتهای علمی در یک دانشکده یا گروه آموزشی است. در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهی یک انجمن علمی می تواند تشکیل شود. در صورتی که دانشجویان دو یا چند رشته علاقه مند به تشکیل انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای باشند می توانند نسبت به تشکیل انجمن علمی دانشجویی  اقدام نمایند.

اهداف تشکیل و فعالیت انجمنهای علمی دانشجویی عبارتند از:

1ـ ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفایی استعدادها،برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان، دانش آموختگان و بهره مندی از توانمندی ایشان در تقویت و تحقق فضای علمی دانشگاه

2ـ افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای علمی جمعی و نهادینه ساختن این فعالیتها

3ـ حمایت از فعالیتهای علمی دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش

4ـ تقویت و تحکیم پیوندهای نظام آموزش عالی با بخشهای مختلف جامعه

5ـ تعمیق دانش و بینش علمی دانشجویان با بهره گیری از توان علمی اعضای هیات علمی

 

برخی از فعالیت های علمی انجمن های علمی دانشجویی شامل موارد زیر است:

  1. فعالیت آموزشی (کارگاه ها، کلاس ها و دوره های آموزشی علمی و تخصصی)
  2. رویداد علمی (مسابقه، جشنواره، کنفرانس، نشست، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت، گردهمایی علمی و تخصصی)
  3. تولید و نشر محتوای علمی (نشریه، کتاب، صفحات مجازی، نرم افزار، فیلم، مولتی مدیا، تابلو یا برد، مدیای علمی و تخصصی)
  4. فعالیت پژوهشی (تحقیق، مطالعه و پژوهش)
  5. کارآفرینی (ترویج و حمایت از کارآفرینی)
  6. خلاقیت علمی (اختراع، ابتکار، نوآوری، نوآفرینی)
  7. گفت وگوی علمی و تخصصی(هم اندیشی، مباحثه، گفت وگو، کرسی آزاداندیشی، مناظره، بحث و تبادل نظر، سخنرانی، میزگرد، نقد و نظر، حلقه فکری)
  8. ارتباطات و همکاری های علمی (جلسه، بازدید و همکاری مشترک با مراکز و مجموعه های علمی، خدماتی، حرفه ای یا تخصصی ملی یا بین المللی و ارتباط با دانش آموختگان)