انجمن علمی زبان (بین رشته ای)

انجمن علمی دانشجویی زبان با دبیری خانم فاطمه یونسی و استاد مشاوری خانم دکتر سهیلا محسنی نژاد برای زبان عربی و خانم جعفری برای زبان فرانسه 

 

 

از جمله فعالیت های انجمن زبان :

1- فعالیت آموزشی (کارگاه ها، کلاس ها و دوره های آموزشی علمی و تخصصی(
2- رویداد علمی (مسابقه، جشنواره، کنفرانس، نشست، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت، گردهمایی علمی و تخصصی(
3- تولید و نشر محتوای علمی (نشریه، کتاب، صفحات مجازی، نرم افزار، فیلم، مولتی مدیا، تابلو یا برد، مدیای علمی و تخصصی(
4- فعالیت پژوهشی (تحقیق، مطالعه و پژوهش(
5- کارآفرینی (ترویج و حمایت از کارآفرینی(
6- خلاقیت علمی (اختراع، ابتکار، نوآوری، نوآفرینی(
7- گفت وگوی علمی و تخصصی )هم اندیشی، مباحثه، گفت وگو، کرسی آزاداندیشی، مناظره، بحث و تبادل نظر، سخنرانی، میزگرد، نقد و نظر، حلقه فکری(
8- ارتباطات و همکاری های علمی )جلسه، بازدید و همکاری مشترک با مراکز و مجموعه های علمی، خدماتی، حرفه ای یا تخصصی ملی یا بین المللی و ارتباط با دانش آموختگان(

https://ble.ir/languages_isuw