انجمن علمی فلسفه و کلام اسلامی

انجمن علمی دانشجویی فلسفه و کلام اسلامی:

            استاد مشاور: خانم دکتر فاطمه صادق زاده

              دبیر: خانم زهرا عابدینی

از جمله فعالیت های انجمن فلسفه :

  • فعالیت آموزشی (کارگاه ها، کلاس ها و دوره های آموزشی علمی و تخصصی(
  • رویداد علمی (مسابقه، جشنواره، کنفرانس، نشست، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت، گردهمایی علمی و تخصصی(
  • تولید و نشر محتوای علمی (نشریه، کتاب، صفحات مجازی، نرم افزار، فیلم، مولتی مدیا، تابلو یا برد، مدیای علمی و تخصصی(
  • فعالیت پژوهشی (تحقیق، مطالعه و پژوهش(
  • کارآفرینی (ترویج و حمایت از کارآفرینی(
  • خلاقیت علمی (اختراع، ابتکار، نوآوری، نوآفرینی(
  • گفت وگوی علمی و تخصصی )هم اندیشی، مباحثه، گفت وگو، کرسی آزاداندیشی، مناظره، بحث و تبادل نظر، سخنرانی، میزگرد، نقد و نظر، حلقه فکری(
  • ارتباطات و همکاری های علمی )جلسه، بازدید و همکاری مشترک با مراکز و مجموعه های علمی، خدماتی، حرفه ای یا تخصصی ملی یا بین المللی و ارتباط با دانش آموختگان(

https://ble.ir/philosophysadiq