انجمن علمی حقوق

انجمن علمی دانشجویی حقوق:

      استاد مشاور: خانم دکتر رقیه سادات مومن

       دبیر: خانم عارفه دهقانی

از جمله فعالیت های انجمن حقوق :

فعالیت آموزشی (کارگاه ها، کلاس ها و دوره های آموزشی علمی و تخصصی(
رویداد علمی (مسابقه، جشنواره، کنفرانس، نشست، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت، گردهمایی علمی و تخصصی(
تولید و نشر محتوای علمی (نشریه، کتاب، صفحات مجازی، نرم افزار، فیلم، مولتی مدیا، تابلو یا برد، مدیای علمی و تخصصی(
فعالیت پژوهشی (تحقیق، مطالعه و پژوهش(
کارآفرینی (ترویج و حمایت از کارآفرینی(
خلاقیت علمی (اختراع، ابتکار، نوآوری، نوآفرینی(
گفت وگوی علمی و تخصصی )هم اندیشی، مباحثه، گفت وگو، کرسی آزاداندیشی، مناظره، بحث و تبادل نظر، سخنرانی، میزگرد، نقد و نظر، حلقه فکری(
ارتباطات و همکاری های علمی )جلسه، بازدید و همکاری مشترک با مراکز و مجموعه های علمی، خدماتی، حرفه ای یا تخصصی ملی یا بین المللی و ارتباط با دانش آموختگان(

https://ble.ir/isuw_sla

صفحه رسمی در اینستاگرام:  

Isuw_sla@