انجمن های علمی و دانشجویی - آشنایی با انجمن های علمی دانشجویی

انجمن های علمی دانشجویی

 به منظور تقویت نشاط‌ علمی و حمایت از فعالیتهای پژوهشی دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی و پژوهشی در راستای تحقق اهداف و اولویتهای پژوهشی دانشگاه، انجمنهای علمی- پژوهشی دانشجویان زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه وکارشناسان پژوهشی گروهها طبق مفاد این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. در این آیین‌نامه، انجمن علمی- پژوهشی دانشجویان هر گروه به اختصار «انجمن» نامیده می‌شود.

 1- اهداف

1-1. تقویت زمینه  و بستر سازی برای تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیتهای علمی- پژوهشی دانشجویان

1-2.  ساماندهی و قانونمند ساختن فعالیتهای علمی-  پژوهشی کلیه  دانشجویان دانشگاه

1-03توانمندسازی دانشجویان در عرصه پژوهشهای اسلامی وتولیدعلوم تلفیقی .

1-4. افزایش سطح مشارکت و روح همکاری و همیاری در فعالیتهای گروهی علمی- پژوهشی در میان دانشجویان

1-5. تلاش برای پژوهش‌محور شدن آموزش از طریق ایجاد رابطة منطقی بین آموزش و پژوهش

1-6. تقویت ارتباط علمی- پژوهشی دانشجویان با استادان

1-7. بهره‌گیری از مشارکت برترین های پژوهشی(دانشجویان برتر پژوهشی) در ارتقای فضای علمی دانشگاه

2- کلیات و ضوابط

2-1. تعریف : انجمن علمی- پژوهشی دانشجویان هر گروه مرکب از دانشجویان مستعد و توانمند در فعالیتهای علمی- پژوهشی آن گروه است.

2-2. ارکان انجمن عبارتند از کارشناس پزوهشی ، دبیر ، منشی ، مسئول روابط عمومی انجمن ، اعضای مجمع عمومی انجمن

تبصره : در راس تمام انجمن ها شورای سیاست گذاری انجمن های علمی دانشجویی وجود دارد که مرکب است از ... شورای دبیران انجمن ها ( مجموع دبیران هر انجمن ) که در راس آن دبیر کل انجمن ناظر بر آنهاست قرار دارد .

کارشناس پژوهشی به فردی اطلاق می شود که دررشته مرتبط با انجمن به مشاوره علمی _ پژوهشی با دانشجویان بپردازد.وازسوی معاونت پژووهشی وفناوری منصوب می گردد. ودارای ویژگیهای ذیل میباشد .1-مدرک تخصصی کارشناسی ارشد 2-روابط عمومی بالا 3-انگیزه 4-رزومه قوی پژوهشی

-دبیر کل انجمن علمی به  دانشجویی اطلاق میشود که هماهنگ کننده فعالیت های پژوهشی ورابط بین دبیران انجمن های علمی دانشجویی میباشد .دانشجویی که دارای ویژگی های ذیل میباشد به عنوان کاندیدای دبیر کلی به حوزه معاونت پژوهشی معرفی می گردد پس از بررسی پرونده پژوهشی ایشان برترین ایشان جهت انتخابات به اعضای انجمن معرفی می گردد .شرایط:1-معدل 90 به بالا 2-دارای سابقه پژوهشی 3-دارای روابط عمومی قوی 4-علاقمند به امور پژوهشی

-دبیر : به دانشجویی اطلاق می شود که مدیریت آن انجمن را بر اساس رشته تخصصی به عهده دارد وتوسط اعضاء انجمن با بالاترین آراء انتخاب شده است ودارای ویژگیهای ذیل می باشد : معدل 90 به بالا 2-دارای سابقه پژوهشی 3-دارای روابط عمومی قوی 4-علاقمند به امور پژوهشی

 
 
24 آذر 1393